Servis lyží a snowboardů

Objednej pohodlně přímo z domova nebo nás navštiv přímo na provozovně

Doba provedení malého a velkého servisu je standardně do 30 minut.

Jako hlavní servisní stroj pro lyže, snowboardy i běžky používáme osvědčený Wintersteiger Micro 71 možností výběru z 4 různých základních struktur, upravený instalací frekvenčního měniče pro ještě širší variabilitu možností tvorby struktur s různou hrubostí a délkou. V případě že máte ovědomí a požadované struktuře domluvte se s obsluhou nebo ji napište do poznámky online objednávky.

Úhlování hran provádíme karamickými kotouči. Standardně úhlujeme na 88° / -2°,

Úložné do 5 dnů od sjednaného termínu vyzvednutí je zdarma, (při překročení sjednané doby účtujeme sankční úložné 6 - 14 dnů: 500 Kč, úložné 14 dnů a více: 1.000 Kč).

Ceník skiservisu

 

Rychlý základní servis - Broušení skluznice na pásu, broušení hran z boku, voskování , leštění 

299 Kč

Malý servis lyží: (předbroušení - optická rovina,  broušení skluznice na kameni - strukturování , boční i spodní úhlování hrany keramickými kotouči, impregnace voskem)

499 Kč

Velký servis lyží: (malý lyžařský servis + oprava rýh ve skluznici natavením hmoty)

649 Kč

Malý servis dětských lyží do 129 cm (broušení skluznice, boční úhlování hrany, komplexní tuning hran, impregnace voskem)

399 Kč

Velký servis dětských lyží do 129 cm (malý lyžařský servis + oprava rýh ve skluznici natavením hmoty)

499 Kč

Seřízení sjezdového vázání na elektronickém stroji s potvrzením

99 Kč

Montáž sjezdového vázání s centálním úchytným systémem + seřízení

350 Kč

Montáž sjezdového vázání s navrtáním lyže  + seřízení

499 Kč

Demontáž sjezdového vázání

99 Kč

Oprava skluznice (1x vyseknutí a vlepení skluznice)

249 Kč

Voskování lyží nebo SNB na stroji Waxjet  (napuštění skluznice základním voskem + stažení vosku + leštění)

99 Kč

Oprava vytrženého šroubu vázání

99 Kč

Výměna přezky sjezdové boty

299 Kč

Ostatní speciální práce (za 15 minut práce)

150 Kč

Montáž běžeckého vázání (Rottefella , Salomon)

299 Kč

Voskování běžek (parafín, základ + stoupací vosk)

199 Kč

Čistění běžek od starých vosků

199 Kč

Malý servis snowboardu standardní (broušení hran z boku, hran a skluznice ze spodu, leštění hran, voskování)

499 Kč

Velký servis snowboardu standardní (malý servis snowboardu + oprava rýh ve skluznici natavením hmoty)

649 Kč

 

Jak servis děláme ?

Čištění a oprava skluznice

Přebroušení plochy skluznice na brusném pásu (zr. 80 – 100) bez přítlaku slouží k odstranění starého vosku a zvýraznění potřebných míst budoucí opravy. Pro dokonalé odmaštění skluznice před její opravou použijeme odstraňovač vosku. Mechanické vyčištění poškozené skluznice (škrábance a rýhy) zaručí dokonalé spojení nově natavovaného P–tex materiálu s původní skluznicí. Použitím ručních pistolí nebo strojních extruderů Montana nanášíme na plochu skluznice pouze nezbytnou vrstvu taveného polyethylenu. Takto natavená plocha může být okamžitě broušena na brusném kameni, aniž by bylo zapotřebí její zbroušení ručním nářadím.

Základní předbroušení a finální broušení

Ideální optickou rovinu skluznice a spodní hrany docílíme pouze broušením pomocí brusného kamene s konstantním přítlakem a rychlostí posuvu. Dosažení ideální optické roviny je předpokladem pro přesné úhlování hrany – geometrie hrany.
Zpravidla používáme základní lineární nebo křížovou strukturu střední hrubosti, slouží k přiměřenému odběru materiálu z plochy skluznice i hrany (individuálně dle potřeby) a zároveň k odstranění navařeného polyetylenu.
Broušením na brusném kameni docílíme nejlepší kluznou vlastnost skluznice. Pouze brusný kámen nabízí různé variace finálních struktur.

Finální broušení

Na ideálně rovnou plochu skluznice „rýsujeme“ finální strukturu opět použitím brusného kamene s obměnou otáček jeho rychlosti, rychlosti posuvu a přestavění povrchové struktury – orovnání kamene diamantem.
Dle charakteru lyže a sněhových podmínek volíme adekvátní typ požadované struktury – lineární, kombinované a nebo variální.
Na základě změny parametrů jednotlivých proměnných – řezná rychlost, advance a rychlost diamantu, brusná rychlost kamene, rychlost posuvu, nastavení tlakové křivky pro broušení plochy – jsme dále schopni ovlivnit tvar, hrubost a sklon jednotlivých šrafů – „banánků“ (základní skladba struktury). Jednotlivé struktury se dělí na hrubé, střední a jemné. Pro kombinované a variální struktury (závodní program) je důležité dokonalé vyhlazení plochy použitím nižších otáček broušení s minimálním advancem diamantu a nižší rychlosti posuvu slouží k dokonalému vyhlazení skluznice po základním předbroušení a zároveň přípravě pro strukturu závodní. Závodní struktura je rýsovaná pouze jednosměrným broušením špička – patka, 1 cyklus. 

Úhlování boční hrany

Úhel boční hrany závisí na typu a charakteru použití lyže/snowboardu, zkušenosti uživatele a tvrdosti podložky.
Boční úhlování hrany – základní úhlování se provádí pomocí brusného pásku v rozsahu 89 – 87°. Správně volený úhel zabezpečuje dokonalému kontaktu hrany se sněhovou podložkou v průběhu celého oblouku v závislosti na charakteru lyže.
Všeobecnou podmínku úhlování hrany musí splňovat celkový úhel hrany, který není nikdy větší než 88,5°.

Tuning spodní hrany

Konstantní odklon – tuning spodní hrany směrem od podložky je možný pouze na základě přesné roviny skluznice a hrany. Slouží k přenosu účinnosti bočního úhlu hrany na sněhovou podložku zejména při jízdě po hraně při carvingovém oblouku, zabraňuje nežádoucímu zařezávání hran. Tuning hrany se provádí v rozsahu 0.4 – 0.8° pomocí paralelních brusných kamenů s konstantním úhlem sklonu, rychlosti posuvu a jeho tlaku. Radiální tuning - proměnlivý úhel (0.4 - 0.8°) odklonu spodní hrany od skluznice. Podstata proměnlivého úhlu odklonu souvisí s možností nastavení většího odklonu hrany v oblasti max. šíře lyže (špička a pata) a naopak v nejužší - středové části pod botou zase pak co nejnižší úhel. Podbroušením – vyleštěním spodní hrany zároveň odstraníme zbytkový otřep vzniklý při bočním broušení. Velikost odklonu záleží na počtu cyklů broušení a nebo tlaku posuvu. Kvalita provedení tuningu spodní hrany nezávisí na šířce lyže v oblasti špičky (nejširší místo).  Kvalitně provedený tuning nezanechá žádnou strukturu na ploše spodní hrany. Tuning se provádí ve stejném směru jako kluzný směr lyže (špička – pata). Úhel podbroušení je konstantní v celé délce lyže. Podbroušení se provádí pouze v celé délce lyže (špička, pata včetně). V případě úhlu podbroušení <=0.8° nedojde k broušení okraje skluznice.

Impregnace a leštění

Samotné broušení je vždy velkým zásahem do jednotlivých pórů skluznice. Základní impregnace je zvláště potřeba k hloubkové ochraně póru a zajištění jeho elasticity.
Ideálním způsobem nanášení vosku je prostřednictvím tepelné voskové lázně, díky které je skluznice schopna absorbovat co největší ale zároveň i nejnutnější množství vosku – při mazání za studena je tato schopnost vyloučena.
Odstranění nadbytečného vosku z plochy skluznice provádíme mechanickým způsobem pomocí nylonových kartáčů a nebo filcových pásů pro polishing, které jsou dostatečně měkké tak, aby nepoškodily – neztupily vrchol úhlu hrany.
V případě dobře zvolené a provedené strukturace skluznice je vosk chápán pouze jako sekundární proces pro impregnaci, nikoli jako způsob, jak docílit výrazné změny kluzných vlastností lyže.
Voskování za sucha - Rotační kartáč je zahříván horkým vzduchem cca 100°C a zároveň napuštěn voskem. Funkcí druhého rotačního kartáče je leštění impregnovaného vosku z plochy skluznice. Voskování tepelnou lázní- Rotační válec se speciální gumovou lamelou po obvodu se ponořuje do horkého vosku, jehož teplota je regulovatelná termostatem. Síla impregnační vrstvy vosku je regulovatelná pomocí stahovací lišty. Následným tahem lyže / snowboardu proti směru rotace válce dochází k přenosu rozehřátého vosku na plochu, ale i do jednotlivých pórů skluznice. Leštění plochy skluznice se provádí po vychladnutí vosku pomocí speciálního fibrového pásu na brusném stroji.


Proč je skluznice se strukturou lepší?

  • Strukturovaná skluznice snižuje tření mezi sněhem a slkuznicí. (povrchem) Podobně jako u pneumatik odvádí struktura skluznice vodu (Film), snižuje odpor a pozitně ovlivńuje i vedení lyže. V závislosti na typu sněhu a způsobu použití lyže tak lze dosáhnout optimálních jízdních vlastností nářadí.

Vliv struktury na skluz dle typu sněhu

V chladném, krystalické sněhu by optimální povrch by měl být co nejplynulejší, aby byl zachován co nejnižší třecí odpor.

V amorfním, mokrém sněhu strukturované povrchy snižují třecí plochu.. Vzdušné kanálky mezi skluznicí a sněhem zabraňují sacímu efektu.

Základní pravidlo zní

Čím studenější je sníh, tím jemnější strukturu volíme.

Čím větší je teplota sněhu tím hrubší struktura bude ta správná.

Tip

Pozor:  Čím hrubší struktura tím horší bude ovladatelnost lyže, při pochybnostech zvolte vždy jemnější strukturu!

Jak strukturu vytvoříme?

Struktura se vytváří kombinací parametrů

Rychlost otáčení kamene při strukturování

Rychlost běhu orovnávacího diamantu tam a nebo tam i zpět případně i variabilně.

Rychlost běhu kamene při broušení

Rychlost posuvu lyže při broušení.

Orovnávací diamanty

 

Brusné kameny

 

Základní nabízené typy struktur

Linearní

Křížová


-

Adresa provozovny: Klíny 64, Litvínov, 43601. Naleznete nás cca 30 m vpravo vedle horní stanice lanovky. Případné dotazy na tel.: + 420 732 625 861

499 Kč